info@cergo.cz

Energetické projekty na klíč

Úsporný a bezpečný provoz nemovitostí

Služby

Energetické projekty

Připravíme pro Vás kvalifikovaný návrh řešení pro úsporu energie ve Vašem objektu a zajistíme přípravu, realizaci i následný provoz celého projektu:

 • studie proveditelnosti
 • projektová dokumentace
 • zajištění financování
 • výstavba zdrojů energie
 • provoz energetických zařízení
 • servis, opravy a údržba
 • kogenerační zdroje tepla a elektrické energie
 • plynové kondenzační domovní a bytové zdroje tepla
 • teplovodní zdroje do výkonu 5 MW
 • parní zdroje do výkonu 4t/hod
 • tepelná čerpadla, solární systémy pro ohřev vody

CERGO

+420 549 410 400
+420 777 707 717
info@cergo.cz

Kontaktujte nás

Dodávky energie

Našim zákazníkům nabízíme v oblasti energetiky komplexní soubor služeb:

 • výroba a rozvod tepelné energie v blokových a domovních kotelnách
 • kombinovaná výroba tepla a elektrické energie v kogeneračních jednotkách
 • údržba a správa objektových předávacích stanic
 • provozování tepelných zdrojů, kotelen i výměníkových stanic na klíč
 • ekonomické rozvahy, kalkulace ceny tepla, poradenství
 • financování energetických staveb

Centrální dispečink provozovaný naší společností zaručuje vysokou spolehlivost a hospodárnost námi poskytovaných služeb a poskytuje našim zákazníkům vysokou úroveň servisu:

 • operativní řízení a kontrola tepelných zdrojů
 • provádění změn provozních režimů dle požadavků zákazníků
 • odstraňování poruch a havárií zdrojů tepla
 • flexibilní komunikace se zákazníky

CERGO

+420 549 410 400
+420 777 707 717
info@cergo.cz

Kontaktujte nás

Technická zařízení budov

Máme profesionální a kvalitní realizační tým s dlouholetými zkušenostmi v oblasti realizace technických zařízení budov. Dodáváme technologie vhodné pro administrativní a průmyslové objekty, ale i pro bytové a rodinné domy.

Zajišťujeme komplexní dodávky materiálu, montáž i servis topení, rozvodů vody, plynu a odpadů. Díky dlouholetým provozním zkušenostem jsme schopni bezpečně posoudit proveditelnost i spolehlivost poptávaných řešení.

Realizujeme:

 • plynové kotle a kotelny
 • kotle na biomasu
 • ústřední a podlahové vytápění
 • zdravotně-technické instalace (vnitřní a požární vodovody a kanalizace, přípojky energií, zařizovací předměty)
 • solární systémy
 • systémy měření a regulace
 • zdroje teplé vody - elektrické, teplovodní

CERGOMONT

+420 516 498 712
+420 777 707 727
info@cergomont.cz

Kontaktujte nás

Správa nemovitostí

Zajišťumeme komplexní služby v oblasti správy, údržby a oprav nemovitostí:

Ekonomické a provozní služby

 • vedení kompletního účetnictví, správní, účetní a daňový servis
 • předpis plateb, vyúčtování služeb spojených s užíváním nemovitostí
 • nájem bytů a nebytových prostor (družstevní vlastnictví, bytové spoluvlastnictví)
 • zajištění služeb spojených s užíváním bytů a nebytů (el. energie, plyn, voda, atd.)
 • zastupování při přebírání a předávání bytů, nebytových prostor a objektů dle pokynů vlastníka
 • vymáhání dlužného nájemného včetně příslušenství
 • provádění vyúčtování tepla, vody, osvětlení, odpadů a dalších služeb
 • kontrola a úhrada dodavatelských faktur
 • ekonomický management (rozvahy, optimalizace nákladů, plány investic)

Technická správa nemovitostí

 • revize technických zařízení, údržba, servis vč. havarijní služby
 • vedení technické evidence domů, bytů a nebytových prostor
 • provozování technických zařízení, zdrojů energií a služby v oblasti BOZ, PO a ŽP
 • monitorování a regulace provozu technologických zařízení
 • provozní management (hodnocení provozních nákladů)
 • poradenství v oblasti dodávek tepla, el. energie
 • úklidové služby společných prostor domů vč. zimní údržby
 • poradenství v oblasti financování rekonstrukcí a oprav (dotace, úvěrové zdroje)
 • servis bytových stanic tepla (MEIBES, ENPLAN)
 • servis termostatických ventilů, hydrauliky otopných soustav a rozvodů teplé vody
 • cejchování vodoměrů a měřičů tepla

Organizační a právní poradenství

 • zajištění vydání územního rozhodnutí
 • zajištění vydání stavebního povolení
 • organizace výběrových řízení
 • průběžné kontroly čerpání rozpočtu a kvality dodávek
 • kontroly dodržování postupu prací a termínů
 • organizace přejímacích řízení
 • zastupování při kolaudačním řízení
 • zajištění vydání rozhodnutí o povolení k užívání stavby

CERGONET

+420 549 410 400
+420 777 707 717
info@cergonet.cz

Kontaktujte nás

 

Klienti a partneři

Vybraní klienti


Partneři


Proč s námi?

Proč s námi?

20 let v oboru
100% česká firma
90+ realizovaných
projektů
ISO certifikace kvality